Smittevernsregler

Kjære alle medlemmer! 

Vi har endelig åpnet dørene igjen, og vi gleder oss til å se dere på trening! For at dere skal føle dere trygge til enhver tid hos oss, følger vi smittevernsreglene som er utarbeidet av FHI og Virke – og vi ber om at alle våre medlemmer følger disse.

  • Bare trene hvis du er helt symptomfri
  • Vis hensyn – hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet
  • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før,under og etter trening
  • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk
  • Dusj og garderobe kan benyttes hvis avstandskrav på minst 1 meter og andre smittevernråd følges

Skulle noen ha spørsmål vedrørende smittefare og tiltakene som listes opp her, ber vi deg ta kontakt med oss!